L'Associació

President: Voro Boix

Vicepresident: Josep Enric Corberà

Secretària: Trini Lliso

Tresorer: Trini Lliso

Vocals: Artur Juanes i Hermi Cervera

La Colla "Honorat Gil".

Dolçainers:

Trini Lliso, Santi Cervera, Voro Boix, Miquel Cerveró, Vicent Garcia, Josep Juanes i Paco Rodríguez.

 

Percussionistes:

Artur Juanes, Josep Enric Corberà, Julian Laguna i Jaume Ferrer. 

 

Director:

Hermi Cervera.

La Colleta "Honorat Gil".

Dolçainers:

Ferrán Martinez, Vicent Sanchis, Pau Peris, Marta Juanes, Carlos Escuder, Jordi Sanz, Xavi Rodrigo.

 

Percussionistes: Gustavo Martinez, Javi Ramal.

 

Director:

Hermi Cervera.